Pisno vprašanje E-005492/11 Cristiana Muscardini (PPE) za Komisijo. Zvišanje pomoči za države, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki