Pisno vprašanje E-005126/11 Pino Arlacchi (S&D) za Komisijo. Eboli