Lieta T-273/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – Unister /ITSB ( “Ab in den Urlaub” ) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Ab in den Urlaub” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas pierādījumu neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts