Uredba Komisije (EGS) št. 776/78 z dne 18. aprila 1978 o uporabi najnižje stopnje nadomestila za izvoz mlečnih proizvodov ter o razveljavitvi in spremembi nekaterih uredb