Zadeva T-513/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2010 – Baena Grupo proti UUNT – Neuman in Galdeano del Sel (Personnage assis) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Model Skupnosti, ki predstavlja sedečo osebo — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti — Razlog ničnosti — Individualna narava — Drugačni celotni vtis — Člena 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)