Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 13 aprilie 1978. # Emma Mollet împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 75/77. TITJUR Mollet/Comisia