Zadeva T-164/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2010 – Kitou proti ENVP (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Uredba (ES) št. 45/2001 — Ustavitev postopka)