Zaak T-164/09: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 — Kitou/EDPS ( „Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Afdoening zonder beslissing” )