Kohtuasi T-164/09: Üldkohtu 16. detsembri 2010 . aasta määrus — Kitou versus Euroopa Andmekaitseinspektor (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Määrus (EÜ) nr 45/2001 — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)