Pisno vprašanje E-005067/11 Dominique Vlasto (PPE) za Komisijo. Evropski program pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe