Zadeva C-520/12 P: Pritožba, ki jo je Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE vložila 16. novembra 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 13. septembra 2012 v zadevi T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti Evropski komisiji, Delegacija Evropske unije v Turčiji, Centralna finančna in pogodbena enota (CFPE)