Zadeva F-30/12: Tožba, vložena 5. marca 2012 – ZZ proti Komisiji