A Bizottság határozatának összefoglalója (2020. szeptember 29.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: AT. 40299 – Zárrendszerek) (az értesítés a C(2020) 6486. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg) 2021/C 40/06