Resumé af Kommissionens afgørelse af 29. september 2020 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen (Sag AT. 40299 — Lukkesystemer) (meddelt under nummer C(2020) 6486) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) 2021/C 40/06