Pisno vprašanje E-008774/11 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Pravice oseb, obolelih za celiakijo