Zadeva C-387/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 30. novembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Mercantil n °1 de Santa Cruz de Tenerife – Španija) – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) proti Magnatrading SL