Pisno vprašanje E-010889/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) za Komisijo. Prihodnost prometa v Evropski uniji