Pisno vprašanje E-010256/10 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Skupna kmetijska politika: sklop instrumentov za obvladovanje tveganja