Pisno vprašanje E-005177/11 James Elles (ECR) za Komisijo. Stopnja izvrševanja proračuna – Regionalna politika