Pisno vprašanje E-006107/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) za Komisijo. Vedno večje zamude pri plačilih v španskem javnem zdravstvu