Pisno vprašanje E-6492/10 Proinsias De Rossa (S&D) za Komisijo. Reforma sistema potrjevanja procesa Kimberley