Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011