Pisno vprašanje E-001160/11 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Stopnja osipa v šolah