Pisno vprašanje E-008506/11 Julie Girling (ECR) za Komisijo. Priznanje britanskih kvalifikacij jahačev v Franciji