Pisno vprašanje E-010592/11 Oreste Rossi (EFD) za Svet. Evropski sklad za finančno stabilnost operativen februarja