Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1738 2020 m. lapkričio 16 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Asparago verde di Altedo“ (SGN))