Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/550 оd 26. ožujka 2021. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Radicchio Rosso di Treviso” (ZOZP)