Direktiva Komisije 2012/47/EU z dne 14. decembra 2012 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov Besedilo velja za EGP