Zadeva C-85/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 20. februarja 2012 – Société Landsbanki Islands HF proti Kepler Capital Markets SA, Frédéricu Girauxu