Zadeva C-506/11 P: Pritožba, ki jo je 30. septembra 2011 vložila ThyssenKrupp AG zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. julija 2011 v združenih zadevah ThyssenKrupp Liften Ascenseurs in drugi proti Komisiji (T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 in T-154/07)