Seznam uradov držav članic za izdajo dovoljenj v skladu s členom 10(7) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 498/2012