Pisno vprašanje E-4546/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Kitajski paradižnik preplavlja evropski trg