Pisno vprašanje E-006507/11 Kathleen Van Brempt (S&D) za Komisijo. Ponovna vzpostavitev naravnega okolja na območju polderja Hedwige na Nizozemskem