Pisno vprašanje E-010175/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Humanitarni delavci ugrabljeni v Alžiriji