Pisno vprašanje E-009006/11 Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos) (Verts/ALE) za Komisijo. Standardi čistosti za zagotavljanje varne uporabe stevie