Pisno vprašanje E-003864/11 Martin Häusling (Verts/ALE) za Komisijo. Obrezovanje piščančjih kljunov in krajšanje prašičjih repov