Mål T-599/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån