Pisno vprašanje E-006971/11 Roberta Angelilli (PPE) za Komisijo. Informacije o uporabi sredstev Skupnosti za obdobje 2007–2013 v občini Arezzo