Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus