Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.