Pisno vprašanje E-011518/11 Diane Dodds (NI) za Komisijo. Revizije kmetijske zakonodaje