Pisno vprašanje E-5692/10 Charles Tannock (ECR) za Komisijo. Uporaba diplomatskih potnih listov držav članic za člane misij Evropske službe za zunanje delovanje