Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2020/1813 z dne 26. novembra 2020 o ponovni potrditvi odobritve vojaške operacije Evropske unije v Sredozemlju (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2020)