Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5843 – Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP