Pisno vprašanje E-006701/11 João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Nova poročila o kršenju človekovih pravic v Kolumbiji