Združene zadeve T-76/07, T-362/07 in T-409/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. aprila 2012 – El Fatmi proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti v okviru boja proti terorizmu — Umik zadevnih oseb iz seznama — Ničnostna tožba — Ustavitev postopka)