Predlog sklep Sveta o stališču, ki se sprejme v Skupnem odboru EGP, glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode