New Yorker SHK Jeans proti OHMI-Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. septembra 2011. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti FISHBONE - Prejšnja nacionalna figurativna znamka FISHBONE BEACHWEAR - Relativni razlog za zavrnitev - Delna zavrnitev registracije - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Upoštevanje dodatnih dokazov - Obrazložitev - Dokaz resne in dejanske uporabe - Verjetnost zmede - Člen 42(2) in (3) ter člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Pravilo 22(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 2868/95 - Člen 75 Uredbe št. 207/2009 - Člen 15(1), prvi pododstavek in drugi pododstavek, (a), ter člen 42(2), (3) in (5) Uredbe št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. # Zadeva T-415/09. TITJUR