Zadeva C-317/11: Sklep predsednika velikega senata Sodišča z dne 22. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Berlin – Nemčija) – Rainer Reimann proti Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG