Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6464 – Sony/Sony Ericsson) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP